Kontaktlinser

Upptäck hemligheterna bakom kontaktlinser

Progressiva linser - fakta och tips

Progressiva linser finns både som månadslinser och endagslinser. De är ett fullgott alternativ för dig som tycker att det är irriterande att bära läsglasögon.

Att synförmågan ändras med åldern är knappast någon nyhet; det har att göra med att ögonlinserna stelnar och blir mindre elastiska. På så sätt uppstår presbyopi – ett annat ord för åldersrelaterade synförsämringar. Detta innebär i praktiken att man ser sämre på nära håll, men ser bra på längre avstånd. Progressiva linser är ett sätt att råda bot på denna diskrepans.

Progressiva kontaktlinser – samma princip som progressiva glasögon

I progressiva linser – liksom i progressiva glasögon – är närseendet placerat i linsens nedre del, medan den övre delen reglerar seende på avstånd. I övergången mellan linsens övre och undre del förutsätts man titta på det som varken är nära eller långt borta; eftersom slipningen mellan över- och undersida är mjuk, blir det inte jobbigt att växla mellan de olika lägena. Principen är således densamma som i progressiva glasögon.

Progressiva linser istället för läsglasögon

Du som till vardags bär läsglasögon – som ständigt måste tas av och på – kan med fördel byta ut dem mot progressiva linser. Det gäller då att läsa genom linsens nedre delar. Progressiva linser innehåller – till skillnad från s.k. multifokala linser – inga linjer i synfältet. Naturligtvis finns progressiva linser både som endags– och månadslinser.

Reklamlänkar